Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №12 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (721) 2017 р.

СПЕЦИФІКА АНАЛІЗУ ЕПІЧНОГО ТВОРУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
На матеріалі оповідання Валер’яна Підмогильного «Ваня»

Людмила СКОРИНА, доцент Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

На прикладі твору В. Підмогильного «Ваня» авторка показує, як ознайомлювати учнів із текстом, інтерпретувати змістові компоненти оповідання і художній світ. Корисними будуть для вчителя й питання, які спонукають учнів до роздумів.

Ключові слова: В. Підмогильний, проблематика, епічний твір, інтерпретація, автор і герой, пафос, персонаж.

UNIQUE FEATURES OF AN EPIC TEXT ANALYSIS:
THEORY AND PRACTICE
On Valerian Pidmohylny’s Short Story Vania

Lyudmyla SKORYNA, associate professor, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

On Valerian Pidmohylny’s Short Story Vania, the author demonstrates how to present a literary text at class, interpret the content components of a short story and its problematics. The discussion issues also constitute useful material to encourage a commentary session.

Key words: V. Pidmohylny, problematics, epic text, interpretation, the author and the character, pathos, character.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС