Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (721) 2017 р.

ТРАНСФОРМАЦІЯ МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНУ ДОБУ

Лариса КРАВЕЦЬ, доктор філологічних наук, Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова

У статті проаналізовано вплив інформаційно-комунікаційних технологій на мовну комунікацію в реальному житті з акцентом на роль інтернету. Підкреслено важливість мови в інтернеті. Схарактеризовано специфіку мовної комунікації у глобальній мережі та з’ясовано зміни, які вона спричинює у природній мові. Доведено, що мовна комунікація впливає на людину і трансформує суспільство.

Ключові слова: мовна комунікація, інформаційно-комунікаційні технології, інтернет-спілкування, інформація, писемне мовлення, усне мовлення.

TRANSFORMATION OF VERBAL COMMUNICATION IN THE INFORMATION AGE

Larysa KRAVETS, PhD, National Pedagogical Dragomanov University

The article reveals the impact of ICT on verbal communication. It describes the changes the verbal communication undergoes on- and offline. The Internet influences verbal communication both in positive and negative ways. The communication skills developed in the process of electronic communication are applied in real life. The article argues that verbal communication affects the individual and transforms the society.

Key words: verbal communication, ICT, Internet communication, information, written speech, oral speech.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС