Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (721) 2017 р.

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЗМІН В УКРАЇНСЬКОМУ ДОВКІЛЛІ,
СПРИЧИНЕНИХ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ АВАРІЄЮ

Олександра ЗАДОРОЖНА, кандидат філологічних наук, методист відділу освіти Байковецької громади Тернопільської обл.

У статті на матеріалі поетичного дискурсу простежено ословлення наслідків дії радіації на природу чорнобильської зони, виявлено функціонально-стилістичні параметри мовних засобів на позначення чорнобильських реалій у художньо-образній системі авторського тексту.

Ключові слова: лексична одиниця, лексикографічна паспортизація, мовний знак культури, художня мова, експліцитне вираження значення, імпліцитне вираження значення.

LINGUISTIC EXPRESSION OF CHANGES IN THE UKRAINIAN ENVIRONMENT,
CAUSED BY THE CHОRNOBYL DISASTER

Oleksandra ZADOROZHNA, PhD, associate professor, education coordinator in Baykivtsi Education Center, Ternopil oblast

The present paper offers a study of verbalization of the radiation impact on the nature of the Chornobyl zone on the material of poetic discourse, it highlights functional and stylistic features of linguistic means, which describe realities of Chornobyl in artimaginative system of literary texts.

Key words: lexical unit, lexicographic description, language sign of culture, art language, explicit expression of the meaning, implicit expression of the meaning.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС