Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (721) 2017 р.

РОЛЬ ГУМОРУ В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ
Ідейно-художній аналіз байок Леоніда Глібова
«Муха і Бджола», «Жаба і Віл», «Щука»

Ірина СТРЕЛЬНІКОВА, учитель ЗОШ І–ІІІ ст. с. Суходоли, Володимир-Волинський р-н, Волинська обл.

Пропонований матеріал містить план-конспект уроку української літератури для 6-го класу, присвяченого творчості Л. Глібова, зокрема вивченню байок «Муха і Бджола», «Жаба і Віл», «Щука». Матеріал охоплює такі форми й методи роботи: презентація випереджувальних завдань, виконання тестових завдань, асоціювання, складання паспорта твору та ін.

Ключові слова: Л. Глібов, байки, алегорія, гумор, сатира, паспорт твору.

ROLE OF HUMOUR IN THE LIFE OF UKRAINIANS
Ideological and Imaginative Analysis of Fables by L. Hlibov
Fly and the Bee, Frog and the Bull, The Pike

Iryna STRELNIKOVA, teacher, Primary and Secondary General School of Sukhodoly, Volyn’ oblast

The paper contains a Ukrainian literature lesson plan for the 6th form on L.Hlibov’s body of works, in particular, it considers the fables Fly and the Bee, Frog and the Bull, The Pike. The material offers the following forms and methods of teaching: presentation of anticipatory tasks, accomplishing of test tasks, associating, compiling of a literary text passport etc.

Key words: L. Hlibov, fables, allegory, humour, satire, passport of a literary text.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС