Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (721) 2017 р.

ПРИЙМЕННИК ЯК ЗАСІБ ЗВ’ЯЗКУ В СЛОВОСПОЛУЧЕННІ ТА РЕЧЕННІ
7 клас

Валентина ТКАЧУК, учитель Червоненської ЗОШ I–III ст., Житомирська обл.

У запропонованій статті подано план-конспект уроку української мови для 7-го класу. Метою уроку є узагальнити та поглибити знання учнів про прийменник за допомогою різних форм і методів роботи: схеми-моделювання, лінгвістичних повідомлень, опорних таблиць, інтерактивних вправ, карток з індивідуальними завданнями. Комплекс вправ і завдань допоможе учням краще засвоїти запропоновану тему.

Ключові слова: прийменник, морфологічні ознаки, непрямі відмінки іменника, культура мовлення, прийменниково-іменникові конструкції.

PREPOSITION AS A MEANS OF CONNECTIVITY IN THE PHRASE AND SENTENCE
7th Form Lesson

Valentynа TKACHYUK, teacher, Primary and Secondary General School of Chervone, Zhytomyr oblast

The article under study outlines a lesson plan of Ukrainian for the 7th form. The lesson is aimed to generalize and deepen students’ knowledge of the preposition through various forms and methods of, modeling schemes, concise linguistic reports, basic tables, interactive exercises, cards with individual tasks. The set of tasks and activities are to help students better learn the topic under study.

Key words: preposition, morphological features, indirect cases of the noun, culture of speech, prepositional-noun construction.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС