Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (721) 2017 р.

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Світлана ЦІНЬКО, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка

У статті акцентовано на потребі розвитку критичного мислення учнів на уроках української мови як важливого складника багатьох ключових і предметних компетенцій, потрібних у подальшому житті в соціумі й успішній побудові професійної кар’єри.

Ключові слова: критичне мислення, урок української мови, проблемна ситуація, проблемне завдання, ситуація вибору, мисленнєві операції, методи і прийоми роботи, технологія, мисленнєва діяльність.

DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING OF SENIOR STUDENTS
AT LESSONS OF UNRAINIAN

Svitlana TSINKO, PhD, associate professor Oleksandr Dovzhenko National Pedagogical University of Hlukhiv

The article is focused on the necessity to develop critical thinking skills of senior students at lessons of Ukrainian, which constitute a prominent component of many essential competences a person needs to further succeed in his/her social life and build a rewarding career.

Key words: critical thinking, lesson of Ukrainian, problem situation, problem task, situation of choice, mental operations, methods and techniques, technology, mental activity.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС