Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Передплата журналів Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (709) 2016 р.

ЕЛЕМЕНТИ «ТВАРИННОГО НАРАТИВУ» В МАЛІЙ ПРОЗІ

ІВАНА ФРАНКА: ЛІНГВОРИТОРИЧНІ АСПЕКТИ

Флорій БАЦЕВИЧ, доктор філологічних наук, професор Львівського національного університету ім. Івана Франка;
Вікторія ЧЕРНУХА, учитель світової літератури Черкаської спеціалізованої школи № 3

У статті з’ясовується, як у своїх оповіданнях «Свиня», «Звірячий бюджет» і «Щука» Іван Франко втілив спробу ввести у тканину художнього твору елементи так званого тваринного наративу, тобто оповіді від імені тварин та риби з використанням елементів казкового викладу в перших двох творах. Виявлена наявність реальної модальності в усіх оповіданнях, функціонування її в межах звичного для художньої літератури кінця XIX – початку XX ст. перцептивно-когнітивного модусу. Це ще не повноцінні розлогі оповіді від імені тварин, оскільки в аналізованих літературних творах «наратив тварин» вплетений у низку мовленнєвих дій інших оповідних інстанцій (людей); він ще не повною мірою самостійний і функціонально самодостатній. Такою «літературна оповідь тварин» стане пізніше, зокрема в творчості В. Шевчука.

Ключові слова: оповідна інстанція, «тваринний наратив», наратор, модус, модальність оповіді.

ELEMENTS OF ANIMAL NARRATIVE IN IVAN FRANKO’S

SMALL PROSE:LINGUO-RHETORICAL ASPECTS

Florij BATSEVYCH, Dr. hab., professor, Ivan Franko National University of Lviv
Viktoria CHERNUHA, teacher of world literature, Cherkasy Advanced School #3

The article advances a new approach to the linguistic interpretation of Ivan Franko’s short stories “Pig”, “Animal Budget”, and “Pike” focusing on the author’s attempt to introduce elements of the so-called animal narrative in the body of the artistic work. It implies the storytelling on behalf of animals and fish featuring some elements of fairy tales telling in the first two of the above mentioned stories. The present paper agues the functioning of objective modality in the stories under study and its functioning within the bounds of the perceptive-cognitive modus, which is common for the fiction of the late XIXth – early XXth cc. The animals’ fragments of narration in the short stories cannot be viewed as proper “animal narrative” due to the fact they are combined with a range of verbal actions of other narrative entities (people); I. Franko’s “animal narrative” is not fully independent and functionally self-sufficient. Animals’ storytelling fiction developed these features later, e.g. in V. Shevchuk’s works.

Key words: narrative entity, “animal narrative”, narrator, modus, narrative modality.

Отримати методичну статтю з журналу