Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (709) 2016 р.

ОД ПЕРШОГО КОХАННЯ ДО «ЛЮБОВІ ВСЕВИШНЬОЇ»
Бінарне заняття-дослідження за новелами Григора Тютюнника

Ірина ЛАГОЛА, Людмила ПЕРХАЧ, викладачі Бродівського педагогічного коледжу ім. Маркіяна Шашкевича

У статті викладено проект бінарного заняття-дослідження за новелами Григора Тютюнника. Методичне запропоновання містить мету, методи, прийоми і форми роботи в класі чи аудиторії, план заняття та докладну реалізацію всіх запланованих кроків. Також прописані способи інтеграції знань з теорії літератури та психології. Розробка призначена для впровадження у практику вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та викладачів вишів.

Ключові слова: бінарне заняття-дослідження, суб’єктний досвіт учнів, формування особистості, високі почуття та моральні цінності, бесіда, відповіді на проблемні питання.

FROM YOUNG LOVE TO “THE LOVE SUPREME”
Binary Research Lesson on Hryhir Tyutyunnyk’s Short Stories

Iryna LAHOLA, Liudmyla PERKHACH, lecturers, Markiyan Shashkevych College of Education of Brody

The article presents a project of a binary research lesson on Hryhir Tyutyunnyk’s short stories. The guidance paper outlines the aim, methods, techniques and forms of class activity, the lesson plan, as well as a detailed delivery of every step to be taken. Special emphasis is laid on integrating the literary theory and psychology knowledge. The study aid is addressed to secondary school teachers and faculty members.

Key words: binary research lesson, students’ subjective experience, formation of personality, moral standards, discussion, topical issues consideration.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС