Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Передплата журналів Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (709) 2016 р.

ВИСТУП ПЕРЕД АУДИТОРІЄЮ
Урок в 11 класі

Тамара КІБКАЛО, викладач Миргородського ПТУ № 44, Полтавська обл.

У статті докладно розписано план-конспект проведення уроку на тему «Виступ перед аудиторією», який містить розширені теоретичні відомості з теорії підготовки промови, а також охоплює практичні методи і прийоми вироблення в учнів риторичних умінь і навичок: інтерактивні вправи, артикуляційні техніки, виразне читання, аналітичні завдання.

Ключові слова: виступ перед аудиторією, характеристики промови, властивості оратора, мозковий штурм, ораторська майстерність.

PUBLIC SPEECH
11th Form Lesson

Tamara KIBKALO, lecturer, Vocational School # 44, Myrhorod

The article provides a detailed lesson plan on the subject of public speech, which contains extensive theoretical information on speech composing as well as a range of practical methods and techniques of developing the students’ rhetoric competence and skills: interactive exercises, articulation techniques, dramatic reading, analytic tasks.

Key words: public speech, speech features, public speaker’s characteristics, brainstorming, eloquence.

Отримати методичну статтю з журналу