Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №3 (768) 2021 р.

«ТИМ, ЩО ВПАЛИ»:
У СВІТІ ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ

Ірина РОЗДОЛЬСЬКА, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті представлено образ світу Українських Січових Стрільців на матеріалі літературно-меморіального збірника «Тим, що впали», підготованого в середовищі січового стрілецтва 1917 р. Стверджується, що образ світу є творчою проєкцією генераційного екзистенційного автопортрета, відповідною соціально-історичному часові Визвольної війни.

Ключові слова: Українські Січові Стрільці, покоління, військове покоління, образ світу, межова ситуація, життя – смерть, трагічний оптимізм.

«TO THOSE WHO HAD FALLEN»
IN THE POETRY WORLD OF UKRAINIAN SICH RIFLEMEN

Iryna ROZDOLSKA, associate professor, Ivan Franko National University of Lviv

The paper studies the image of the world of Ukrainian Sich Riflemen basing on the materials of the literary-memorial collection «To Those Who Had Fallen», which was finalized for publication in the environment of sich riflemen of 1917. The image of the world is claimed to be a creative projection of generational existential self-portrait accordant to the social and historical time of Liberation war.

Key words: Ukrainian Sich Riflemen, generation, military generation, image of the world, borderline situation, life –
dead, tragical optimism

Отримати методичну статтю з журналу