Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №3 (768) 2021 р.

ПОРТРЕТ АБАЗИ ПЕНЗЛЯ ШЕВЧЕНКА
Ще раз про ідентифікацію зображеної

Олександр БОРОНЬ, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Спростовано наявні на сьогодні версії ідентифікації дівчини чи молодої жінки, зображеної на Шевченковій акварелі 1837 р. з традиційною умовною назвою «Портрет Катерини Абази» (зі знаком запитання). Зроблено висновок, що напису І. Айзенштока на звороті портрета найбільш повною мірою відповідає Анастасія Якимівна Абаза, у дівоцтві Нахімова (1814–1843), дочка харківського поета-сатирика. Відповідно назву акварелі варто змінити за її іменем (зі знаком запитання).

Ключові слова: портрет, історія побутування, ідентифікація, гіпотеза, спростування, аргументи.

PORTRAIT OF ABAZA BY SHEVCHENKO
Once again about the identification of the depictured woman

Oleksandr BORON, Head of the Shevchenko Studies Department, Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine

The paper considers current versions of the identification of the girl or a young woman depicted in Shevchenko’s watercolor (1837) with the traditional conventional title “Portrait of Kateryna Abaza” (with a question mark). It concludes that the inscription by I. Eisenshtock on the back of the portrait most fully corresponds to Anastasia Yakymivna Abaza, nee Nakhimova (1814–1843), the daughter of a Kharkiv poet and satirist. Consequently, the watercolor title should be changed after her name (with a question mark).

Keywords: portrait, living history, identification, hypothesis, refutation, arguments.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС