Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №13 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (756) 2020 р.

ВІДГОМОНИ СМИСЛОБУТТЄВИХ ОРІЄНТИРІВ ПЕРШОГО ПСАЛМА З КНИГИ ПСАЛМІВ ДАВИДА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Лариса ДЕРКАЧ, доцент кафедри української мови Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

Лариса КОНСТАНКЕВИЧ, викладач-методист Луцького педагогічного коледжу

У статті поставлено питання про вплив Псалтиря на українську літературу, досліджуються переспіви і переклади Псалма першого українською мовою. Авторки прослідковують той імпульс, що його надав цей текст українському письменству, прослідковують, як змінюються акценти у переспівах Шевченка, Максимовича, Куліша, Франка, Костенко, Павличка, Яковенко, наголошуючи на перспективності вивчення модифікаційних моделей псалмів.

Ключові слова: псалом, переспів, жанр молитви, модифікаційна модель, Книга псалмів Давида, Псалом перший.

REMINISCENCES OF EXISTENTIAL REFERENCES OF PSALM 1 FROM THE PSALMS OF DAVID IN THE UKRAINIAN LITERATURE

Larysa DERKACH, associate professor, Lesia Ukrainka Eastern European National University

Larysa KONSTANKEVYCH, lecture trainer, Lutsk Pedagogical College

The paper raises an issue of the influence The Psalter had on the Ukrainian literature, and studies renderings and translations of the former into Ukrainian. The authors trace the impulse, which the text under study communicated to Ukrainian writers, and contemplate the evolution of emphases in the renderings by Shevchenko, Maksymovych, Kulish, Franko, Kostenko, Pavlychko, Yakovenko, focusing on the studies of modificational psalm models as promissing.

Key words: psalm, rendering, prayer genre, modificational model, The Psalms of David, Psalm 1.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС