Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (756) 2020 р.

ЧИ ЗНАВ ТАРАС ШЕВЧЕНКО ФРАНЦУЗЬКУ МОВУ?

Олександр БОРОНЬ, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Автор статті на основі фактів спростовує поширене твердження про те, що Шевченко нібито вільно володів французькою мовою. Вказано на некоректність використання літературного твору – великою мірою автобіографічної повісті «Художник» (1856) – як абсолютно достовірного документального джерела Шевченкової біографії років навчання в Академії мистецтв. На думку дослідника, десяток загальновідомих французьких слів і виразів, ужитих у листах, повістях і щоденнику письменника теж не можуть слугувати доказом його досконалої обізнаності з французькою. Автор статті не вбачає підстав піддавати сумніву твердження ретельного мемуариста О. Афанасьєва (Чужбинського), що Шевченко з іноземних мов знав тільки польську.

Ключові слова: французька мова, спростування, доказ, припущення.

COULD TARAS SHEVCHENKO SPEAK FRENCH?

Oleksandr BORON, Head of the Shevchenko Studies Department, T. H. Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine

Basing on facts, the author of the article disproves a popular belief, that Shevchenko could speak fluent French. The study reveals incorrect interpretation of his literary work, the markedly authorbiographical story The Artist (1856), as an absolutely reliable documentary source on Shevchenko’s biography during the years of his studies in Art Academy. In the researcher’s opion, a douzen of proverbial French words and phrases used in letters, short novels and the writer’s journal, can not testify to his high proficiency in French. The author of the article finds it groundless to dispute the opinion of a thorough biographer O. Afanasiev (Chuzhbynsky), that the only foreign language Shevchenko spoke was Polish.

Key wors: French, refutation, argument, supposition.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС