Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (756) 2020 р.

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ТЕМА У ЩОДЕННИКАХ ОЛЕКСАНДРА ЛОТОЦЬКОГО І СЕРГІЯ ЄФРЕМОВА

Роксана ХАРЧУК, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

У статті розглянуто проблему рецепції Шевченка у ХІХ ст. на підставі щоденників двох найвпливовіших представників покоління «семидесятників» із середовища української інтелігенції Наддніпрянщини. Показано, що поезія Шевченка була важливою лектурою, яку не сприймали уповні підлітки й діти, доходячи до розуміння більшості цих творів, особливо нелегальних і на історичні теми лише у дорослому віці. Цей факт свідчить, що селяни розуміли не всю поезію Шевченка. Попри свою складність вона була одним із основних чинників формування української свідомості у ХІХ ст.

Ключові слова: О. Лотоцький, С. Єфремов, щоденник, рецепція, поезія Шевченка, статистика, видання «Кобзаря».

SHEVCHENKO THEME IN O. LOTOTSKY AND S. YEFREMOV’S JOURNALS

Roxana KHARCHUK, senior research associate, Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine

The present paper studies the perception of Shevchenko in the XIXth c. on the material of journals, which belong to two the most prominent representatives of the generation of seventiers among the intellectuals of Dnieper Ukraine. It reveals that Shevchenko’s poetry was rather eleborate reading material, which was not easy for understanding of kids or teenagers, and could only be grasped in some older age, particularly the illegal texts and historical ones. That testifies to the fact, that Shevchenko’s poetry was not quite transparent to peasants. Despite its complexity, it proved to be one of the major constituents contributing to the development of the Ukrainian identity in the XIXth c.

Key words: O. Lototsky, S. Yefremov, journal, reception, Shevchenko’s poetry, statistics, publication of Kobzar.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Интернет-магазин АБАРИС