Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (756) 2020 р.

ЛІНГВОПОЕТИЧНІ ВИМІРИ РІДНОГО СЛОВА У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Лариса КРАВЕЦЬ, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, НПУ ім. Михайла Драгоманова

У статті схарактеризовано поняття рідна мова. Обґрунтовано один із найважливіших компонентів семантичної структури поняття – духовність. Акцентовано націотвірний потенціал рідної мови. Зазначено, що тему рідного слова актуалізували у своїй творчості поети-романтики. Доведено, що духовну сутність рідного слова в його філософській багатогранності та чуттєвій наповненості розкриває цілісна й натхненна мовотворчість Тараса Шевченка.

Ключові слова: Тарас Шевченко, рідна мова, рідне слово, духовність, українська мова, метафора.

LINGUO-POETICS OF THE NATIVE SPEECH IN TARAS SHEVCHENKO’S WORKS

Larysa KRAVETS, Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, National Pedagogical Dragomanov University

The article reveals the concept of a native language. It substantiates spirituality as one of the most important components of the semantic structure of the concept, and emphasizes the national creativity of the native language. It is noted that the theme of the native word was actualized in the work of romantic poets. It is proved that the work of T. Shevchenko reveals the spiritual essence of the native word in its philosophical versatility and sensual fullness.

Key words: native language, native word, spirituality, Ukrainian language, metaphor.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС