Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №5 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (756) 2020 р.

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЗАЙМЕННИК
6 клас

Людмила ФІНКЛЕР, учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 ім. Д. І. Менделєєва, м. Вінниця

Матеріал присвячено узагальненню й систематизації вивченого про займенник у 6-му класі. Авторка добирає літературні твори та фольклорні матеріали однієї тематики і на їхній основі пропонує здійснити повторення мовної теми і визначити завдання, спрямовані на розвиток мовлення. Через це урок відзначається цілісністю.

Ключові слова: займенник, розряди займенників, бесіда, символ, скриня.

PRONOUN REVISION
6th Form

Lyudmyla FINKLER, teacher, D. I. Mendeleev Primary and Secondary School # 4 of Vinnytsia

The paper is focused on revision and summary of the material on the pronoun in the 6th form. The author offers various literary works and folklore materials with similar subjects as the basis for revision of the linguistic topic and further tasks to develop speaking skills. Thus the lesson is unique for its integrity.

Key words: pronoun, types of pronouns, discussion, symbol, chest.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС