Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (756) 2020 р.

ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МИЛОЗВУЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
10 клас

Тетяна КОЗЛОВА, учитель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою

Урок присвячено поглибленню знань десятикласників про правила і засоби милозвучності української мови, зокрема про позиційні чергування прийменників та сполучників. Більшість завдань спрямовано на дослідження мовного та мовленнєвого матеріалу. Авторка пропонує різноманітні види й форми роботи, що сприяє зацікавленості учнів темою та активізації навчальної діяльності школярів на уроці.

Ключові слова: милозвучність, правила і засоби милозвучності, позиційні чергування, сполучник, прийменник, дослідження.

MECHANISMS OF MELODIOUSNESS OF THE UKRAINIAN LANGUAGE
10th Form

Tetiana KOZLOVA, teacher, Chernihiv Lyceum with Intense Military and Physical Training

The lesson is aimed to deepen the students’ knowledge of the rules and means of melodiousness of the Ukrainian language, specifically, it highlights positional alternation of prepositions and conjunctions. Most of the tasks study some language and speech material. The author suggests various types and forms of work, which promotes the students’ interest in the topic and stimulate their class activity.

Key words: melodiousness, rules and means of melodiousness, positional alternation, conjunction, preposition, study.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС