Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (744) 2019 р.

ДУХОВЕНСТВО В КОНТЕКСТІ ВОЄННИХ
І НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ПОДІЙ
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: СПЕЦИФІКА ЗОБРАЖЕННЯ
У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Ірина ПРИЛІПКО, професор кафедри української мови, літератури та східних мов Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

У статті розкрито особливості зображення в українській прозі ХХ – початку ХХІ ст. місця і ролі духовенства у воєнних та національно-визвольних процесах першої половини ХХ ст. З’ясовано специфіку образів священнослужителів, визначено моделі їхньої поведінки у контексті трагічних і героїчних подій української історії.

Ключові слова: війна, духовенство, історія, національно-визвольна боротьба, образ, роман.

CLERICS IN THE CONTEXT OF WAR EVENTS AND FIGHT FOR NATIONAL
LIBERATION OF THE FIRST HALF OF THE XXth CENTURY:
THE PECULIARITIES OF PORTRAYING THEM IN LITERARY WORKS
BY UKRAINIAN WRITERS

Iryna PRYLIPKO, professor, Open International University of Human Development “Ukraine”

The paper is focused on the peculiarities of portraying the status and role of the clerics in the war events and the fight for national liberation of the first half of the XXth c. in Ukrainian prose of the XXth – early XXIst cc. It features the clerics identity, and outlines their behaviour petterns in the context of tragic and heroic events of the Ukrainian history.

Key words: war, clerics, history, fight for national liberation, identity, novel.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС