Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (744) 2019 р.

ЛЕСЯ УКРАЇНКА – ЕNFANT TERRIBLE УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНИЦТВА
Едипів комплекс інтелектуального життя в епістолярній версії Лариси Косач

Галина ЛЕВЧЕНКО, доктор філологічних наук Житомирського державного університету ім. Івана Франка

Авторка статті розглядає творчість Лесі Українки через призму протистояння різних поколінь українського письменства – народницького і модерністичного, як представницю роду Косачів-Драгоманових, послідовницю її дядька М. Драгоманова, відзначаючи колосальний вплив останнього на погляди письменниці. При цьому вона заперечує тезу про негативний вплив на Лесю Українку її матері Олени Пчілки.

Ключові слова: Леся Українка, Олена Пчілка, Михайло Драгоманов, Іван Франко, протистояння поколінь, народництво, вплив.

LESYA UKRAINKA AS ЕNFANT TERRIBLE
OF THE UKRAINIAN NARODNIK MOVEMENT
The Oedipus Complex of Intellectual Life in the Epistolary Version of Larysa Kosach

Halyna LEVCHENKO, PhD in Philology, Zhytomyr Ivan Franko State University

The author studies Lesya Ukrainka’s creative writing against the background of the competition between different generations of Ukrainian writers, namely the Narodnik movement and the modernistic. Lesya Ukrainka is viewed as a representative of the Kosach-Drahomanov family, a successor of her uncle M. Drahomanov, so acknowledging his immense influence upon the writer’s opinions. Alongside, the idea of negative impact on Lesya Ukrainka on the part of her mother Olena Pchilka is denied.

Key words: Lesya Ukrainka, Olena Pchilka, Mykhaylo Drahomanov, Ivan Franko, generations competition, the Narodnic movement, influence.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС