Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (744) 2019 р.

ТАЇНА ЧИСЛА. ІРРАЦІОНАЛЬНІ СМИСЛИ ЧИСЛОВИХ ОБРАЗІВ

Валентина ГЕРАСИМЧУК, професор кафедри української мови, літератури і культури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

У статті йдеться про ірраціональну суть числових образів та їхнє змістове розмаїття в історичному дискурсі, про процеси зрощення математичного знання і містичного сприйняття числа та про різні варіанти функціонування його в сучасному українському мовленні.

Ключові слова: число, ірраціональна суть образу, символіка числа, містичний смисл, нумерологія.

THE MYSTERY OF NUMBER. IRRATIONAL VALUES
OF NUMERICAL FIGURES

Valentyna HERASYMCHUK, professor, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

The article highlights the irrational core of numerical figures and their content diversity in the historical discourse, the integration processes of the mathematical knowledge and the mystic perception of the number, as well as different variants of its functioning in the modern Ukrainian language.

Key words: number, irrational core of a figure, the symbolism of number, mystic value, numerology.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС