Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №12 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (732) 2018 р.

ЕКСПРЕСИВНІСТЬ НАУКОВОГО СТИЛЮ
Синтаксичний рівень

Оксана КАЛИТА, доцент Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова, м. Київ

У статті розглянуто засоби створення експресії за допомогою синтаксичних структур на прикладі наукового тексту І. Огієнка «Українська культура». Такі синтаксичні структури тлумачаться як спосіб передавання комунікативно-прагматичних намірів автора та здійснення цілеспрямованого впливу на читача. Серед таких структур виділено риторичне питання, інверсію, стилістичні фігури на основі ампліфікації та лексичного повтору, період.

Ключові слова: експресивний синтаксис, експресема, науковий стиль, стилістична фігура.

EXPRESSIVITY OF THE SCIENTIFIC PROSE STYLE
The Syntactic Level

Oksana KALYTA, associate professor, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

The article studies the most typical for Ivan Ogiyenko’s individual style syntactic structures with an expressive component (on the material of his scientific text Ukrainian Сulture). They are interpreted as an individual author’s way to transmit his pragmatic and communicative intentions, and have a targeted influence with the reader. In particular, the following structures were singled out: rhetorical question, inversion, stylistic figures based on amplification and lexical repetition, period.

Key words: expressive syntax, expressive unit, scientific prose style, stylistic figure.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС