Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (732) 2018 р.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ
«БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ»

Галина ОЛЕКСІЄНКО, учитель Харківської гімназії № 169

У статті подано план-конспект уроку української мови для 9-го класу. У розробці використано інтерактивні вправи й тестові завдання на цікавому афористичному матеріалі. Для закріплення й узагальнення теми запропоновано опорну таблицю.

Ключові слова: безсполучникове складне речення, розділові знаки в БСР, розв’язання тестових завдань, власне висловлення.

SUMMARIZING THE KNOWLEDGE
ON THE TOPIC THE CONJUNCTIONLESS COMPLEX SENTENCE

Halyna OLEKSIENKO, teacher, Kharkiv Gymnasium #169

The article presents a Ukrainian language lesson plan for the 9th form. The paper includes interactive exercises and test tasks on interesting aphoristic material. A reference table is offered to revise and summarize the topic.

Key words: conjunctionless complex sentence, punctuation marks in the conjunctionless complex sentence, passing of test tasks, concise composition.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України