Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (732) 2018 р.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
ЯК ФОРМА ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Людмила РИЖУК, викладач Олександрійського медичного училища, Кіровоградська обл.

У статті висвітлено методику використання технологічних карток на заняттях української мови (за професійним спрямуванням), що дає змогу спроектувати навчальну тему. Представлено зразок технологічної картки заняття з теми «Етика ділового спілкування. Культура професійного спілкування».

Ключові слова: технологічна картка, планування навчальної діяльності студентів, ділове мовлення.

THE TECHNOLOGICAL CARD
AS A FORM TO PLAN THE ACADEMIC ACTIVITY

Lyudmyla RYZHUK, lecturer, Medical Training School of Oleksandria, Kirovohrad Oblast

The article highlights the methodology of using technological cards at lessons of Professional Ukrainian, aimed to design an academic topic. It presents a sample technological card on the topic The Ethics of Business Communication. The Culture of Professional Communication.

Key words: technological card, planning of the students’ academic activity, business communication.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС