Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (720) 2017 р.

ОБРАЗ БОГОРОДИЦІ В ПОЕМІ «МАРІЯ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Валентина ГОНЧАРУК, доцент Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини

У статті розкривається створений Шевченком апокрифічно-фольклорний образ Богородиці, який постав на ґрунті архаїчного культу матері-землі. У цьому образі на відміну од формалізованого церковного пошанування Діви Марії відобразилися сердечні, щирі та лагідні почуття українських жінок-матерів до своїх дітей.

Ключові слова: образ Богородиці, творчість Шевченка, Діва Марія, культ Великої Матері, архетип доброї матері-землі.

IMAGE OF THE VIRGIN IN TARAS SHEVCHENKO’S WORKS

Valentyna HONCHARUK, associate professor, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

The article reveals the apocryphal folklore image of the Virgin created by Taras Shevchenko, which is based on the archaic cult of Mother Earth. The image reflects the heartfelt, sincere and tender feelings of Ukrainian mothers to their children in contrast to formal religious veneration of the Virgin Mary.

Key words: image of the Virgin, works of Taras Shevchenko, the Virgin Mary, the cult of the Great Mother, the archetype of the kind mother earth.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС