Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (720) 2017 р.

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕВОЛЬНИЧОЇ ЕЛЕГІЇ ШЕВЧЕНКА
«ХІБА САМОМУ НАПИСАТЬ…»

Наталія ВІВЧАРИК, доцент кафедри Інституту філології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

Поезію Шевченка «Хіба самому написать…» проаналізовано як невольничу елегію, у якій переживання ліричного героя й автора співзвучні. На це вказують суголосні з письменницькою біографією факти: видання у 1840 р. «Кобзаря», заслання, самотність. Розглянуто символіку таких образів, як козак, степ, могила, які породжують історичні ремінісценції і є у творчості Шевченка наскрізними. У статті також проаналізовано імагологічні проблеми.

Ключові слова: елегія, ліричний герой, автор, ремінісценції, образ, імагологічні проблеми.

ARTISTIC PECULIARITIES OF A SLAVERY ELEGY BY SHEVCHENKO

Natalia VIVCHARYK, associate professor, The Institute of Philology, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

One of Shevchenko’s poems is analyzed as a slavery elegy; it was elicited that the feelings of the narrator resonate with those of the author. The following facts accordant with the writer’s biography testify to that: publication of «Kobzar» in 1840, the exile, loneliness. The paper provides analysis of the Cossack, steppe, and grave symbolism, which creates historical reminiscences and is found throughout T. Shevchenko’s works. The image-related problems are analyzed in the article too.

Key words: elegy, narrator, author, reminiscences, character, image-related problems.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС