Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (720) 2017 р.

ПОВІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «БЛИЗНЕЦЫ»:
ПРОБЛЕМИ ДАТУВАННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Олександр БОРОНЬ, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Автор статті зосереджується на з’ясуванні часу написання повісті «Близнецы», аргументуючи вірогідність 1854 р. поряд з усталеною у шевченкознавстві датою 1855 р. Запропоновано також інтерпретацію втіленої у творі концепції виховання.

Ключові слова: датування, автограф, припущення, освіта, виховання, інтерпретація.

TARAS SHEVCHENKO’S NOVELLA THE TWINS:
THE PROBLEM OF DETERMINING THE DATE AND ITS INTERPRETATION

Oleksandr BORON, Head of the Shevchenko Studies Department, T. H. Shevchenko Institute of Literature
of the National Academy of Sciences of Ukraine

In his article the author focuses on determination of time when the novella The Twins was written, arguing that it dates back to 1854 rather than 1855, which is a conventional year in Shevchenko studies. The author also interprets the concept of parenting depicted in Shevchenko’s novella.

Key words: date determination, holograph copy, hypothesis, education, parenting, interpretation.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС