Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (648) 2011 р.

Наталя АРТИКУЦА. Новітній погляд на подолання девіативності в сучасному  українському мовленні

   Серед опублікованих в Україні протягом останніх десятиліть численних підручників, довідників і на­вчальних посібників з культури ук­раїнської мови зовсім небагато таких, які б слугували своєрідним узагаль­ненням цінного багаторічного досвіду редакторсько-аналітичної роботи, зосереджували увагу на різноманітних помилках, вадах і огріхах, давали б кваліфіковані практичні рекомендації та поради мовцям щодо правильного слововживання.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Попередня стаття    До змісту

Інтернет-магазин АБАРІС