Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №2 (767) 2021 р.

КОНЦЕПТ БОЖЕВІЛЛЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ШЕКСПІРІВСЬКОГО КОДУ
В ЛІРИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Галина ЛЕВЧЕНКО, доктор філологічних наук

У статті розглянуто в компаративному ключі образну репрезентацію концепту божевілля в ліриці Лесі Українки і трагедіях Вільяма Шекспіра: означуються окремі аспекти творчого діалогу, встановлюються типологічні збіги і відмінності в потрактуванні письменниками означеного концепту.

Ключові слова: концепт, психологізм, ренесанс, модернізм, рецепція.

THE CONCEPT OF INSANITY AS AN ELEMENT OF
SHAKESPEARE’S CODE IN LYRICS BY LESIA UKRAINKA

Halyna LEVCHENKO, Dr. habil. in Linguistics

The article considers in a comparative key a figured representation of the insanity concept in the lyrics by Lesia Ukrainka and tragedies by W. Shakespeare; it determines certain aspects of the creative dialogue, recognizes the typological conjunctions and differences in interpreting of the said concept by the authors.

Key words: concept, psychologism, Renaissance, modernism, reception.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС