Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (743) 2019 р.

ІДЕАЛ КРАСИ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Наталя МАФТИН, професор кафедри української літератури Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

Авторка статті розглядає творчість і біографію Лесі Українки через призму поглядів Д. Донцова й О. Забужко, що сформували рецептивний горизонт сучасного лесезнавства, та на тлі давньої української шляхетської традиції й традиції лицарства, приділяючи особливу увагу драмі «Кассандра».

Ключові слова: рецептивний горизонт, шляхетська традиція, традиція лицарства, ідеал Грааля, «естетика лілеї», культ героїзму, динамізм, вольовість, новітня драма, конфлікт, діалог-двобій.

THE IDEAL OF BEAUTY IN THE WORKS OF LESYA UKRAINKA

Natalia MAFTYN, professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

The author considers the creative work and biography of Lesya Ukrainka through the lens of D. Dontsov and O. Zabuzhko’s opinions, who have shaped the receptive horizon of the modern Lesya Ukrainka studies. The research is carried out in the light of the old Ukrainian noblemen tradition and the knightly tradition, with special regard to the drama Cassandra.

Key words: receptive horizon, noblemen tradition, knightly tradition, Holy Grail ideal, “aesthetics of the lily”, cult of heroism, liveliness, fortitude, new drama, conflict, monomachy dialogue.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС