Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (743) 2019 р.

ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЧЕРЕЗ
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІТАГЕННОГО НАВЧАННЯ
На матеріалі повісті Степана Процюка «Варвари»

Тетяна ЛІНІЙЧУК, учитель Ямницького ліцею, Івано-Франківська обл.

У статті розглянуто використання проектної діяльності на уроці позакласного читання за повістю С. Процюка «Варвари». Застосовано традиційні і нетрадиційні шляхи аналізу твору.

Ключові слова: читацька компетентність, проектна діяльність, елітарна література, масова література.

DEVELOPING OF THE STUDENTS’ COMPETENCE
IN READING THROUGH VITAGENIC TEACHING TECHNOLOGY
On Stepan Protsiuk’s short novel The Barbarians

Tetiana LINIYCHUK, teacher, Lyceum of Yamnytsia, Ivano-Frankivsk Oblast

The article is focused on project activities at a home-reading lesson on Stepan Protsiuk’s short novel The Barbarians. It suggests both traditional and innovative methods to analyse the piece of writing.

Key words: competence in reading, project activities, elite literature, popular literature.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС