Розробки уроків для 5-9-х класів

ПРОГРАМИ з української мови і літератури для 10 класу (рівень стандарту, профільний рівень) Передплата на ІІ піврічча 2019 року.

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (743) 2019 р.

МУЗИКА У СЛОВІ
Урок у 10 класі за новелою Ольги Кобилянської «Impromptu phantasie»

Галина СОРОКА, учитель Вугледарського НВК «МРІЯ» (загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад), Донецька обл.

У методичній розробці запропоновано вивчення новели О. Кобилянської «Іmpromptu phantasie». Образ ліричної героїні розглянуто у зв’язку з біографією письменниці, простежено інтермедіальні зв’язки твору. Для аналізу застосовано метод бесіди, групову роботу, роботу в парах, інтерактивні вправи та ін.

Ключові слова: новела, автобіографізм, музика, лірична героїня, ідеал.

MUSIC IN THE WORD
A 10th form lesson on a short story by Olha Kobylyanska

Halyna SOROKA, teacher, Teaching and Educational Complex MRIYA of Vuhledarsk (Primary and Secondary School – Preschool Educational Establishment), Donetsk Oblast

The guidance paper studies a short story by Olha Kobylyanska «Іmpromptu phantasie». It considers the female narrator in relation to the writer’s biography, and traces the intermedia contacts of the piece of writing. The analysis applies the method of discussion, group work, paired work, interactive tasks etc.

Key words: short story, autobiographical nature, music, female narrator, ideal.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України