Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №13 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (731) 2018 р.

ВОЛОДИМИР ПІДПАЛИЙ

Алла ТРЕТЯЧЕНКО, доцент кафедри української філології Придністровського державного університету ім. Т. Г. Шевченка

Проаналізовано творчу спадщину українського шістдесятника, «тихого лірика» Володимира Підпалого. Простежено духовно-творчу еволюцію письменника, розвиток провідних тем, мотивів, образів, жанрових, версифікаційних та художньо-стильових особливостей його лірики.

Ключові слова: «тиха лірика», мотив, образ, переклад, дитяча лірика, жанр, кольоратив, художньо-поетичні засоби, версифікація, строфіка.

VOLODYMYR PIDPALY

Alla TRETIACHENKO, Associate Professor, T. G. Shevchenko Pridnestrovian State University

The article aims to review the literary heritage of Volodymyr Pidpaly (1936–1973), his «quiet lyrics» poetry’s peculiarities. It considers the author’s spiritual evolution, the development of his tenor and imagery features.

Key words: «quiet lyrics», motive, imagery, interpretation, lyrics for children, genre, poetry means, versification, stanza forms.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС