Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №12 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (731) 2018 р.

ТВОРЧА МАНЕРА АВТОРА У ПСИХОЛОГІЗАЦІЇ ГОЛОВНОГО ПЕРСОНАЖА
За романом Валер’яна Підмогильного «Місто»

Людмила ДАНИЛЕНКО, викладач кафедри мовної підготовки Запорізького державного медичного університету

Феномен В. Підмогильного виявляється в самобутньому авторському стилі, в особливій увазі до художньої психологізації. Авторка статті розглядає такі чинники психологізації персонажа в романі «Місто»: інтер’єр, пейзаж, портрет, художня деталь.

Ключові слова: психологізація, творча манера, автор, персонаж, філософсько-психологічна проза.

THE AUTHOR’S WRITING MANNER IN PSYCHOLISING THE MAIN CHARACTER
On Valerian Pidmohylny’s Novel The City

Lyudmyla DANYLENKO, faculty member, State Medical University of Zaporizhzhia

V. Pidmohylny’s phenomenon represents itself in a unique writing style of the author, in specific attention to the artistic psycholising. The author of the article studies the following factors, contributing to psycholising of the main character in the novel The City: interior, landscape, portrait, artistic detail.

Key words: psychologisation, writing manner, author, character, philosopho-psychological prose.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС