Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (731) 2018 р.

БІБЛЕОКЛАЗМ: КОЛИ Й ЧОМУ ПАЛЯТЬ БІБЛІОТЕКИ,
АБО ЩО СПІЛЬНОГО У ПІВОСТРОВА ЮКАТАН ТА ПІВОСТРОВА КРИМ

Оксана ТИЩЕНКО, кандидат філологічних наук, м. Київ

У статті розглянуто питання бібліотечної цензури, зокрема біблеоклазму – зумисного спалення бібліотек чи масового вилучення з обігу певних книжок унаслідок змін влади чи ідеологічних орієнтирів у суспільстві. Також зроблено огляд найбільших бібліотечних утрат, спричинених війнами та стихійним лихом. Основну увагу приділено пожежі в Публічній бібліотеці Академії наук УРСР 1964 р. (за спогадами С. Білоконя).

Ключові слова: біблеоклазм, бібліотека, спалення, ідеологія, цензура, пожежа, Публічна бібліотека Академії наук УРСР.

BIBLEOCLAZM: WHEN AND WHY DO LIBRARIES BURN, OR WHAT IS COMMON
TO THE PENINSULA OF YUCATAN AND THE PENINSULA OF CRIMEA?

Oksana TYSHCHENKO, PhD in Linguistics, Kyiv

The article deals with the questions of censorship in library, including bibleoklazm – deliberate burning of libraries or mass retirement of certain books due to changes in government or ideological guidelines in the society. It also provides a review of the largest librarian losses due to wars and natural disasters. The study is focused on fire in the Public Library of the Academy of Sciences in 1964 (as remembered by S. Bilokon).

Key words: bibleoklazm, library, burning, ideology, censorship, fire, the Public Library of the Academy of Sciences.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС