Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (731) 2018 р.

КАНОНІЧНІ ТЕКСТОВО-ОБРАЗНІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ
ТА СЛОВАЦЬКОМУ ПІСЕННОМУ ФОЛЬКЛОРІ

Тетяна БЕЦЕНКО, доктор філологічних наук, професор Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка

У статті простежено мовну організацію словацьких та українських народних пісень. Зроблено спробу аналізу вживання канонічних структур, на основі яких будуються тексти народних пісень. Здійснено загальні порівняльні студії. Вказано на спільне та відмінне в організації фольклорних текстів.

Ключові слова: фольклорно-пісенна творчість, народнопоетичний континуум, мовнообразні знаки етнокультури, текстово-образні формули, канонічні словесно-образні конструкції (структури), текстово-образні універсалії, атрибутивні текстово-образні універсалії, вербальні текстово-образні універсалії, адвербіальні текстово-образні універсалії (формули).

THE CANONICAL TEXT FIGURATIVE CONSTRUCTS
IN UKRAINIAN AND SLOVAK FOLK SONGS

Tetiana BETSENKO, Dr. habil., professor, A.S. Makarenko Pedagogical University of Sumy

The article highlights the verbal organisation of Slovak and Ukrainian folk songs. It offers an attempt to analyse the use of canonical structures which present basis for the folk song texts, as well as a general comparative study. The paper specifies the common features and differencies in the organisation of folklore texts.

Key words: folk-songs, folk poetic continuum, verbal figurative signs of ethnic culture, a text figurative formula, canonical verbal figurative constructs (structures), text figurative universals, attributive text figurative universals, verbal text figurative universals, adverbial text figurative universals (formulae).

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС