Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (731) 2018 р.

ПЕРШИЙ «ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗОЙК» В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Показовий урок за драмою-феєрією «Лісова пісня»

Олександра КОЗЛОВА, учитель Військової СЗШ, Солонянський р-н, Дніпропетровська обл.

У статті подано план-конспект уроку української літератури за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня». Метою уроку є опрацювання змісту твору, художніх особливостей тексту, аналіз конфлікту між світом людей і світом природи. Упродовж опрацювання теми учні мають виконати такі завдання: тести за змістом прочитаного, асоціювання, літературний цитатний диктант. Також істотну кількість часу на уроці приділено дослідницькій та пошуковій роботі. Для вчителя подано орієнтовні відповіді, методичні та теоретичні коментарі.

Ключові слова: Леся Українка, «Лісова пісня», неоромантизм, образи твору, конфлікт природи і людини.

THE FIRST ECOLOGICAL SCREAM IN THE UKRAINIAN LITERATURE
A demonstration lesson on a fantasy drama by Lesya Ukrainka The Forest Song

Oleksandra KOZLOVA, teacher, Military Secondary School, Solonyansky Region, Dnipropetrovs’ka Oblast

The article offers a Ukrainian Literature lesson plan on a fantasy drama by Lesya Ukrainka The Forest Song. The lesson is aimed to study the content of the literary writing, the artistic peculiarities of the text, and to analyse the conflict between the world of people and the natural world. In the course of work the students are to do the following tasks: tests on the text read, associating activity, literature quotations dictation. A considerable amount of time is dedicated to research work. The teacher is provided with sample answers, methodological and theoretic comment.

Key words: Lesya Ukrainka, The Forest Song, neoromanticism, artistic images of a literary writing, conflict between man and the nature.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС