Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (731) 2018 р.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО У СПРИЙНЯТТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ:
ГРАНІ ПІЗНАННЯ

Лукаш СКУПЕЙКО, доктор філологічних наук, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Постать Шевченка Леся Українка сприймала крізь призму історичної ретроспективи та новітніх завдань, що постали перед українською літературою кінця ХІХ – початку ХХ ст. Авторка розглядала його як «народного поета» й романтика і скептично ставилася до поверхового тлумачення та необдуманого культивування його творчості.

Ключові слова: шевченківський стиль, наслідування, художній світогляд, націотворчий рух, європеїзм.

LESYA UKRAINKA’S VIEW OF TARAS SHEVCHENKO:
FACETS OF PERCEPTION

Lukash SKUPEIKO, Dr. habil., T.H. Shevchenko Institute of Literature, NASU

Lesya Ukrainka studied the personality of Shevchenko through the lens of historical retrospective and the challenges the Ukrainian literature was facing in the late XIXth – early XXth cc. The author considered him as a “national poet” and sentimentalist, and she was leery of superficial interpetation and thoughtless propagation of his creative work.

Key words: Shevchenko’s style, imitation, artistic vision, the process of nation building, Europeanism.

Отримати методичну статтю з журналу