Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (731) 2018 р.

ТАЄМНИЙ ЯНГОЛ
Урок у 8 класі за старосвітською баладою Івана Малковича «Із янголом на плечі»

Анна-Марія БОГОСВЯТСЬКА, доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського ОІППО

План-конспект уроку, поданий у цій статті, охоплює кілька етапів роботи над програмовим твором. По-перше, це ґрунтовна випереджувальна робота (проект «Таємний янгол»), по-друге, важливий етап уведення в тему і налаштування на сприйняття твору (вправа «Кольорові привітання», уявна мандрівка), по-третє, докладний аналіз поезії (пообразний аналіз, визначення ідеї та жанрової специфіки), по-четверте, узагальнення і підсумки роботи (обговорення результатів проекту, рефлексія навчальної діяльності). Такий методичний формат дає змогу вповні реалізувати компетентнісний потенціал виучуваного тексту і сприяє формуванню духовно-морального світогляду підлітків.

Ключові слова: янгол-охоронець, балада, добре ставлення, ліричний герой, образи-символи.

SECRET ANGEL
An 8th Form Lesson on an Old World Ballade by I. Malkovych With an Angel on the Shoulder

Anna-Mariia BOHOSVIATSKA, PhD in Philology, Associate Professor, Institute of Postgraduate Pedagogical Education of Lviv Oblast

The present lesson plan comprises a few work stages designed to master a curriculum literary writing. These are, firstly, a detailed pro-active work (the Secret Angel project), secondly, an important stage aimed to introduce the topic and harmonize the text perception (the Multicolor Greetings exercise, an imaginary trip), thirdly, an in-depth analysis of the poetry (the characters analysis, defining of the idea and genre peculiarities), fourthly, generalizing and summarizing of the work done (discussion of the project results, reflection on the academic activity). The methodological format allows the teacher to fully unlock the competence potential of the literary writing under study, and aids to develop the students’ world outlook.

Key words: guardian angel, ballade, good attitude, narrator, symbolic images.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС