Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (754) 2020 р.

ПАРАДОКСАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ ДОБИ

Олег БАГАН, доцент Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

Статтю присвячено творчій долі провідного літературного критика Галичини М. Рудницького, який сформував цілий напрям у розвитку української естетичної думки. Виявляються джерела його ідей, які розвинулися з настроїв раннього українського модернізму 1900-х рр. Зроблено короткий аналіз основних книжок М. Рудницького «Від Мирного до Хвильового» та «Між ідеєю і формою».

Ключові слова: критика, література, модернізм, лібералізм, «Світ», «Назустріч», ідейність, форма, стиль, галицька культура.

PARADOXICAL INTELLIGENT THINKER ON THE EPOCH’S CROSSROADS

Oleh BAGAN, associate professor, Ivan Franko State Pedagogical University of Drohobych

The article highlights the creative work of a prominent literary critic of Galicia M. Rudnytsky, who formed his own area of focus in development of the Ukrainian aethetic. It traces the sources of his ideas, which had progressed from the early Ukrainian modernism vibes of 1900s. It offers a concise analysis of M. Rudnytsky’s central books “From Myrny to Khvyliovy” and “Between the idea and form”.

Key words: criticism, literature, modernism, liberalism, “Svit”, “Nazustrich”, ideological commitment, form, style, Galician culture.

Отримати методичну статтю з журналу