Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (754) 2020 р.

ПРОЗА ВАСИЛЯ СТУСА ТА ФРАНЦА КАФКИ:
СПРОБА КОМПАРАТИВНОГО ПРОЧИТАННЯ

Тетяна МИХАЙЛОВА, молодший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

У статті здійснено спробу порівняльного аналізу прози Василя Стуса з прозою Франца Кафки. На матеріалі листів і щоденникових записів письменників окреслено схожість їхніх світоглядних і літературних орієнтирів. Також подано приклади подібних художніх прийомів у їхніх творах.

Ключові слова: В. Стус, Ф. Кафка, проза, листи, гуманістичні цінності, автобіографічність, ім’я головного героя, внутрішні монологи, художня деталь.

PROSE BY VASYL STUS AND FRANZ KAFKA
AN ATTEMPT AT COMPARATIVE STUDIES

Tetiana MYKHAILOVA, junior research associate, Shevchenko Institute of Literature, the NAS of Ukraine

The article presents an attempt at comparative studies of the prose by Vasyl Stus and the one by Franz Kafka. It elicits the similarities of their world outlook and literature values on the material of their letters and journals. It also offers examples of alike literary techniques in their pieces of fiction.

Key words: V. Stus, F. Kafka, prose, letters, humanistic values, autobiographical features, the main character’s name, inner monologue, imaginative detail.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС