Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (754) 2020 р.

ПОНЯТТЯ НАРАТИВНА МОДЕЛЬ
У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

Юлія РЕЗНІЧЕНКО, аспірантка кафедри української літератури Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара

У статті висвітлено результати вивчення підходів до трактування наративної моделі і її кореляції з поняттями наративна структура й наративна стратегія в українському літературознавстві ХХІ ст., здійснено спробу уточнити дефініцію наративної моделі з погляду її характеристики й основних компонентів. На матеріалі української повісті 2010-х рр. окреслено багатоманіття наративних моделей у сучасній прозі.

Ключові слова: наратив, наративна модель, наративна стратегія, наративна структура, нарація, українська повість 2010-х рр.

THE CONCEPT OF NARRATIVE MODEL IN CONTEMPORARY
UKRAINIAN LITERARY STUDIES

Julia REZNICHENKO, PhD student, Oles Honchar Dnipro National University

The paper investigates approaches to determining the narrative model and its correlation with the terms narrative strategy and narrative structure in contemporary Ukrainian literary studies; it suggests a clarified narrative model definition, which integrates its characteristics and components. The author of this article delineates narrative models variety in the Ukrainian story of the 2010s.

Key words: narrative, narrative model, narrative strategy, narrative structure, narration, Ukrainian story of the 2010s.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС