Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Подарунковий марафон до Дня народження журналу ДИВОСЛОВО Акція Класна ціна

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (754) 2020 р.

КОРЕФЕРЕНТНІ НОМІНАЦІЇ
В СОНЕТНИХ ТЕКСТАХ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

Анатолій МОЙСІЄНКО, доктор філологічних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

У статті йдеться про засоби кореферентності у сонетах Максима Рильського, їхню роль у композиційно-образній системі поетичного тексту, актуалізації, динамізації художньої структури.

Ключові слова: поетичний текст, сонет, номінація, кореферентність, Максим Рильський.

COREFERENTIAL NOMINATIONS
IN SONNET TEXTS BY MAKSYM RYLSKY

Anatolii MOІSIIENKO, DLitt, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv.

The article studies coreferention means in the sonnets by Maksym Rylsky, their role in the compositional and figurative system of the poetic text and in the actualization and dynamic enforcement of its artistic structure.

Key words: poetic text, sonnet, nomination, coreferention, Maksym Rylsky.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС