Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №1 з журналу «ДИВОСЛОВО» №01 (754) 2020 р.

ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОГО ІНТЕРЕСУ
Форми заохочення здобувачів освіти

Наталія ШАЦЬКА, доцент Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

У статті йдеться про суспільну роль та важливість читання художніх творів, уведених у шкільну програму з української літератури. Авторка подає класифікацію форм заохочення здобувачів освіти до читання, а також пропонує інформаційний репозитарій публікацій до теми.

Ключові слова: читання, Нова українська школа, форми заохочення до читання.

DEVELOPMENT OF READERS’ MOTIVATION
Forms of Incentives for Students

Natalia SHATSKA, PhD (Pedagogy), associate professor, Zaporizhzhia Regional Institute of Post-Graduate Pedagogical Education, Zaporizhzhia

The article highlights social significance and importance of reading the works of fiction within Ukrainian Literature course in the school curriculum. The author classifies forms of incentives to develop readers’ motivation, and offers information repositary of related publications.

Key words: reading, new Ukrainian school, forms of incentives to develop readers’ motivation.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС