Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (742) 2019 р.

РОМАН ДАРИ КОРНІЙ «ЗВОРОТНИЙ БІК СВІТЛА»
НА УРОЦІ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

Анатолій ФАСОЛЯ, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ

У статті подано комплексний матеріал, що охопює екскурс у життєпис сучасної письменниці Дари Корній, аналіз її роману «Зворотний бік світла» і методичне забезпечення до уроку позакласного читання, розроблене на засадах компетентнісного підходу до вивчення літературного твору.

Ключові слова: Дара Корній, роман «Зворотний бік світла», читацька компетентність, алгоритм проектної діяльності, рольова гра, урок – прес-конференція.

A NOVEL THE REVERSE SIDE OF THE LIGHT BY DARA KORNIY
FOR A HOME READING LESSON

Anatoliy FASOLIA, PhD in Pedagogy, Institute of Pedagogy, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv

The article presents a complex material, which comprises a biographical sketch featuring a contemporary writer Dara Korniy, the analysis of her novel The Reverse Side of the Light, and methodological guidelines to a home reading lesson, developed on the competency-based approach to studies of a literary writing.

Key words: Dara Korniy, The Reverse Side of the Light: A Novel, the reader competency, algorithm of a project activity, role play, a press conference lesson.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС