Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №5 з журналу «ДИВОСЛОВО» №01 (730) 2018 р.

САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНИХ ТА МЕТОДИКО-ЛІТЕРАТУРНИХ ЗАВДАНЬ

Юрій БОНДАРЕНКО, професор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

Автор статті дає оцінку методу самостійної роботи з позицій загальної дидактики та методики навчання літератури. Він демонструє широкий спектр різних видів названої діяльності, систематизуючи її за напрямами і способами вивчення літературного матеріалу.

Ключові слова: метод самостійної роботи, дидактика, методика літератури, напрями і способи вивчення літературного матеріалу, завдання, види, етапи, рівні самостійної роботи.

UNSUPERVISED ACTIVITIES
AS A WAY TO ACHIEVE GENERAL DIDACTIC
AND METHODOLOGICAL GOALS IN LITERATURE TEACHING

Yuriy BONDARENKO, Dr. habil., Mykola Hohol State University of Nizhyn

The author evaluates the method of unsupervised activities from the standpoint of general didactics and methodology of literature teaching. He demonstrates a broad spectrum of various ways to organize self-directed learning and systematizes them according to ways and methods of studying literary material.

Key words: method of unsupervised activities, didactics, methodology of literature teaching, ways and methods of analyzing literary material, tasks, types, stages and levels of unsupervised activities.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС