Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Передплата журналів Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (670) 2013 р.

Альона КОРДОНСЬКА. Земля в долі людини

(Урок у 10 класі)

М е т а:

   навчальна: опрацювати зміст повісті О.Кобилянської «Земля»; розкрити сюжетно-компо­зиційні та жанрові особливості твору; на основі ху­дожнього аналізу образів дослідити, яку роль відіграє земля в житті людини; закріпити вивчене про соціально-психологічну повість як жанр;

   розвивальна: удосконалювати вміння й навички робити пообразний аналіз повісті, визначати порушені в ній проблеми, самостійно працювати з літе­ратурою, характеризувати героїв твору; розвивати діалогічне мовлення, творчий потенціал, навички виразного читання напам’ять, уміння влучно доби­рати цитати й давати вичерпну відповідь на постав­лені запитання;

   виховна: формувати почуття власної гідності, по­рядність, вірність, співчуття до людини; плекати любов і повагу до батьків; прищеплювати загально­людські моральні цінності, любов до праці на землі, почуття відповідальності за свої вчинки.