Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №15 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (658) 2012 р.

Ганна ВІВАТ. Семантика числообразів у художньому просторі

Миколи Руденка

   Природою чисел людство цікавилося з давніх-давен. Вважається, що саме через трактування семантики числа оприявнюється «спе­цифіка “філософії життя” певної доби» [5; 252]. Чи­слова символіка на образному рівні наявна й у по­езії українських дисидентів. Незважаючи на те, що числообрази досить часто з’являються в дисидентській ліриці, вони вивчені недостатньо. Екзистенційну природу числової символіки в поезії В.Стуса розглянуто в дисертаційному дослідженні Олени Росінської [6]. Деякі кореляти числової сим­воліки у творчому набутку В.Стуса репрезентовано в наших попередніх дослідженнях [3]. Значення числообразів у творчості М.Руденка не стало пред­метом окремого дослідження, хоча представлені во­ни досить масштабно й відображають певні світо­глядні орієнтири цього поета. У пропонованій статті ставимо за мету розкодувати числову сим­воліку як структурний елемент поетичного світу М.Руденка, розглянути репрезентацію мірності світу через числові образи, а семантику чисел – крізь призму філософії та релігії.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Попередня стаття    До змісту    Наступна стаття

 

Інтернет-магазин АБАРІС