Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Журнал “Бібліотечка “ДИВОСЛОВА” №03 2015 року

Тести для контрольного оцінювання
знань учнів з української літератури
(10–11 к л а с и)

ЗМІСТ

Тренування з ключами (стор. 3)
А. Фонетика (стор. 3)
І. Букви і звуки (стор. 3)
ІІ. Вимова і правопис приголосних (стор. 4)
ІІІ. Вимова і правопис голосних (стор. 7)
ІV. Засоби милозвучності української мови (стор. 8)
Б. Лексика (стор. 9)
В. Морфологія (стор. 13)
І. Творення слів і правопис їх (стор. 13)
ІІ. Іменник (стор. 14)
ІІІ. Прикметник (стор. 16)
ІV. Числівник (стор. 17)
V. Займенник (стор. 18)
VІ. Дієслово (стор. 19)
VІІ. Незмінювані частини мови (стор. 23)
Г. Синтаксис (стор. 26)
І. Словосполучення (стор. 26)
ІІ. Речення. Члени речення (стор. 27)
ІІІ. Однорідні члени речення (стор. 31)
ІV. Відокремлені члени речення (стор. 32)
V. Внесення (стор. 33)
VІ. Складне речення (стор. 34)
VІІ. Синтаксичний аналіз речення (стор. 37)
VІІІ. Пунктуація (стор. 37)
Робота над текстом (стор. 41)
Ґ. Редагування (стор. 41)
Д. Аналіз тексту (стор. 41)
Тести для самоперевірки грамотності (стор. 43)
Варіант А (стор. 43)
Варіант Б (стор. 58)
Таблиці з контрольними відповідями до тестів (стор. 71)

Придбати журнал БІБЛОТЕЧКА ДИВОСЛОВА

Попередній номер    Архів    Наступний номер

Інтернет-магазин АБАРІС